தேர்வு செய்யுங்கள்

வீடியோக்கள் 

நாயன்மார்கள் வரலாறு -1
நாயன்மார்கள் வரலாறு -2
திருவாசகம்
தில்லைவாழ் அந்தணர்முக்கிய விரத தினங்கள் 2020

பெளர்ணமி கிரிவலம் வரும் நாட்கள் 2020]Audio (Downloads)
- Mp3 files -Vlc Player OR Any Media player தேவை (Needed)

சிவபுராணம் முழுவதும் - சொற்பொழிவு - திரு.சிவக்குமார் ஐயா

திருவாசகம் எனும் தேன் - சுகி சிவம் - சொற்பொழிவு

பதவிறக்கங்கள் (Downloads) - PDF files - AcrobatReader தேவை (Needed)

தேவாரம்     திருவாசகம்      பெரியபுரானம்      274 பாடல் பெற்ற சிவாலயங்கள்     ஸ்ரீருத்ரம்-தமிழில்      

சிவபெருமான்-108-போற்றிகள்      லிங்காஷ்டகம்-தமிழில்      சிவராத்திரி விரதம் இருப்பது எப்படி?


 

உலகெ லாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன், நிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன்;

அலகில் சோதியன்; அம்பலத் தாடுவான்; மலர்சி லம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம்.

* தெய்வச் சேக்கிழார்

Login

Please login using your credentials recived by email when you register.

I forgot my password | Resend activation e-mail

×